Στις 7-8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα το συνέδριο του SDSN Greece

Στις 7-8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα το συνέδριο του SDSN Greece

Στις 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η επίσημη έναρξη/παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDSN Greece) καθώς το 3οετήσιο Συνέδριο του Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου (MED-SDSN).

Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν ενεργά ο καθηγητής Jeffrey D. Sachs, καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia και επικεφαλής του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, οι Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι Πρόεδροι των μεγαλύτερων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας και το Συμβούλιο Προσωπικοτήτων του Ελληνικού Δικτύου που συγκεντρώνει εκλεκτές προσωπικότητες από τους χώρους της δημόσιας διοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας πολιτών.

Το Διεθνές Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) ιδρύθηκε από τον τέως Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-moon και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2012 με σκοπό να συνδέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα με προσωπικότητες και φορείς λήψης αποφάσεων στους χώρους της κεντρικής διοίκησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο στην προσπάθεια για επίτευξη Bιώσιμης Aνάπτυξης. Διευθυντής του διεθνούς δικτύου είναι ο καθηγητής Jeffrey Sachsκαι τα μέλη του δικτύου UN SDSN οργανώνονται σε εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων έργων και λύσεων, τη σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεισφορά στον καθορισμό της ατζέντας δράσης για μετά το 2015.

Το Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN Greece) ανήκει στο διεθνές δίκτυο SDSN και  φιλοξενείται από το ICRE8: Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία και του Εργαστηρίου της Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης και προεδρεύεται από κοινού από τους υπογράφοντες, καθ. Φοίβη Κουντούρη και τον  καθ. Ανδρέα Παπανδρέου. Άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2015 και βασικός σκοπός του είναι να συμπεριλάβει στο διεθνές δίκτυο τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που ασχολούνται με τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να συντονίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης(SDGs). Η συνεργασία όλων των ελληνικών πανεπιστημίων, των τεχνικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται καίριας σημασίας.

Το 3ο ετήσιο Συνέδριο του Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου θα αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για τα δίκτυα της περιοχής της Μεσογείου να συντονιστούν και να συνεργαστούν γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το συνέδριο θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων του δικτύου, των πολιτικών και των μελετητών.

Κατά την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων (6 Σεπτεμβρίου), θα λάβει χώρα το επίσημο δείπνο παρουσίασης του ελληνικού Συμβουλίου Προσωπικοτήτων του SDSN Greece, με επίσημο ομιλητή τον Καθηγητή Sachs και διακεκριμένους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας πολιτών. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου (7 Σεπτεμβρίου) θα εστιάσει στην έναρξη λειτουργίας και δράσης του SDSN Greece και θα περιλαμβάνει συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων θεσμών για τις τρεις Θεματικές Προτεραιότητες του SDSN Greece. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου (8 Σεπτεμβρίου), εξέχοντες ομιλητές από την Ελλάδα και τις χώρες της Μεσογείου θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους και θα συμμετάσχουν σε μια διεξοδική και ζωντανή συζήτηση μαζί με τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου για τα SDGs στη Μεσόγειο, τις  Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας και την εξέλιξη της εκπαίδευσης και προώθησης των SDGs στην περιοχή.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το ICRE8: Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία και το Εργαστήριο της Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ».

Δείτε το προσωρινό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ :http://manager.unsdsn.gr/uploaded_files/files/889/Agenda_latest_28082017.pdf