Συνεντευξη με τον κ. Jukka Uosukainen Διευθυντή του CTCN-Climate Technology Centre & Network

Συνεντευξη με τον κ. Jukka Uosukainen Διευθυντή του CTCN (Climate Technology Centre & Network), στον Γιάννη Τσιπουρίδη, στα πλαίσια του Africa Climate Week στο Ναιρόμπι, Κένυα στις 12 Απριλίου 2018.

Το Κέντρο και Δίκτυο Κλιματικής Τεχνολογίας (Climate Technology Centre and Network) προωθεί την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της μεταφοράς κλιματικών τεχνολογιών, για εφαρμογή στις αναπτυσσόμενες χώρες για ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλού άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη. Το CTCN είναι ο επιχειρησιακός οργανισμός του Μηχανισμού Τεχνολογίας του Πλασίου Σύμβασης για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) και φιλοξενείται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των ΗΕ (UN Industrial Development Organization (UNIDO)) και από τον Αρχή Περιβάλλοντος των ΗΕ (United Nations Environment). 

Πρισσότερα visit http://www.ctc-n.org.

 

ΥΘΚΚΑ

Πηγή: e-mc2
Posted in Climate Articles Feed.