1ο SYNAPTIQ WORKSHOP

Με πρωτοβουλία της RED PRO, σε συνεργασία με την διοργανώθηκε το 1ο SynaptiQ workshop στην Αθήνα στις 4 Απριλίου 2018. Το workshop είχε σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου, πάνω στο λογισμικό διαχείρισης αιολικών πάρκων και εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας της 3E, SynaptiQ.

Στο workshop παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του λογισμικού με online πραγματικά παραδείγματα φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων και οι ειδικοί της και της Bazefield απάντησαν στις απορίες.

Μέχρι σήμερα το SynaptiQ έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε 7.000 πάρκα σε 44 χώρες, με Αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 15,0 GW και Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω των 2,5 GWp να βρίσκονται συνδεδεμένα στη κεντρική βάση δεδομένων

Η προσέλευση ήταν αξιοσημείωτη και η συναναστροφή εποικοδομητική.

Οι ομιλητές παρουσίασαν τόσο τα τεχνικά θέματα της επίδοσης του λογισμικού, όσο και το ξεχωριστό κομμάτι πρόβλεψης καιρού και συλλογής δεδομένων για πιο ολοκληρωμένη διαχείριση του πάρκου.

Τις παρουσιάσεις μπορείτε να τις βρείτε εδώ:

Και βίντεο της εκδήλωσης, εδώ.

Posted in Climate Articles Feed, Red Pro News Feed.