Το σύστημα SynaptiQ θα εφαρμόσει σε δυο αιολικά πάρκα η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Tην ανάπτυξη του συστήματος SynaptiQ, για τη διαχείριση δύο αιολικών πάρκων στη χώρα θα ξεκινήσει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως ανακοίνωσε η Redpro, εκπρόσωπος 3Ε στην Ελλάδα.

Το σύστημα SynaptiQ αποτελεί μια ισχυρή λύση για την παρακολούθηση αιολικών πάρκων, που επικεντρώνεται στη συνολική βελτιστοποίηση των επιδόσεών τους.

Ο Ιωάννης Τσιπουρίδης από τη Redpro, εκπρόσωπο της 3Ε, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκτιμά την ανεξάρτητη λύση hardware που προσφέρουμε, με την ανοιχτή αρχιτεκτονική της για τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Θα εξυπηρετήσει ιδανικά μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία όπως η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με πολύ διαφοροποιημένο και διεθνές χαρτοφυλάκιο».

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι πρωτοπόρος στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 738 MW.

Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις ΑΠΕ υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή συνολικής ισχύος 242 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτηθεί για 980 MW από ΑΠΕ εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στόχος της εταιρείας είναι να φτάσει τα 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια.

Το σύστημα SynaptiQ θα εφαρμόσει σε δυο αιολικά πάρκα η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Tην ανάπτυξη του συστήματος SynaptiQ, για τη διαχείριση δύο αιολικών πάρκων στη χώρα θα ξεκινήσει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως ανακοίνωσε η Redpro, εκπρόσωπος 3Ε στην Ελλάδα.

Το σύστημα SynaptiQ αποτελεί μια ισχυρή λύση για την παρακολούθηση αιολικών πάρκων, που επικεντρώνεται στη συνολική βελτιστοποίηση των επιδόσεών τους.

Ο Ιωάννης Τσιπουρίδης από τη Redpro, εκπρόσωπο της 3Ε, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκτιμά την ανεξάρτητη λύση hardware που προσφέρουμε, με την ανοιχτή αρχιτεκτονική της για τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Θα εξυπηρετήσει ιδανικά μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία όπως η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με πολύ διαφοροποιημένο και διεθνές χαρτοφυλάκιο».

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι πρωτοπόρος στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 738 MW.

Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις ΑΠΕ υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή συνολικής ισχύος 242 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτηθεί για 980 MW από ΑΠΕ εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στόχος της εταιρείας είναι να φτάσει τα 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια.

Το σύστημα SynaptiQ θα εφαρμόσει σε δυο αιολικά πάρκα η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Tην ανάπτυξη του συστήματος SynaptiQ, για τη διαχείριση δύο αιολικών πάρκων στη χώρα θα ξεκινήσει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως ανακοίνωσε η Redpro, εκπρόσωπος 3Ε στην Ελλάδα.

Το σύστημα SynaptiQ αποτελεί μια ισχυρή λύση για την παρακολούθηση αιολικών πάρκων, που επικεντρώνεται στη συνολική βελτιστοποίηση των επιδόσεών τους.

Ο Ιωάννης Τσιπουρίδης από τη Redpro, εκπρόσωπο της 3Ε, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκτιμά την ανεξάρτητη λύση hardware που προσφέρουμε, με την ανοιχτή αρχιτεκτονική της για τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Θα εξυπηρετήσει ιδανικά μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία όπως η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με πολύ διαφοροποιημένο και διεθνές χαρτοφυλάκιο».

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι πρωτοπόρος στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 738 MW.

Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις ΑΠΕ υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή συνολικής ισχύος 242 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτηθεί για 980 MW από ΑΠΕ εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στόχος της εταιρείας είναι να φτάσει τα 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια.

Το σύστημα SynaptiQ θα εφαρμόσει σε δυο αιολικά πάρκα η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Tην ανάπτυξη του συστήματος SynaptiQ, για τη διαχείριση δύο αιολικών πάρκων στη χώρα θα ξεκινήσει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως ανακοίνωσε η Redpro, εκπρόσωπος 3Ε στην Ελλάδα.

Το σύστημα SynaptiQ αποτελεί μια ισχυρή λύση για την παρακολούθηση αιολικών πάρκων, που επικεντρώνεται στη συνολική βελτιστοποίηση των επιδόσεών τους.

Ο Ιωάννης Τσιπουρίδης από τη Redpro, εκπρόσωπο της 3Ε, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκτιμά την ανεξάρτητη λύση hardware που προσφέρουμε, με την ανοιχτή αρχιτεκτονική της για τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Θα εξυπηρετήσει ιδανικά μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία όπως η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με πολύ διαφοροποιημένο και διεθνές χαρτοφυλάκιο».

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι πρωτοπόρος στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 738 MW.

Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις ΑΠΕ υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή συνολικής ισχύος 242 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτηθεί για 980 MW από ΑΠΕ εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στόχος της εταιρείας είναι να φτάσει τα 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια.